İş Yeri Hibe Ve Destekleri - Girişimcilik Eğitimi Sertifika Programı

İş Yeri Hibe Ve Destekleri - Girişimcilik Eğitimi Uzaktan Eğitim Sertifika Programı

0 yorum(lar) | Yorum Ekle!

Son Başvuru Tarihi : 28 Şubat 2023, 23:59

Eğitim Tarihleri : 2 Mart 2023 - 2 Nisan 2023

Sınav Tarihleri : Eğitim videolarınızı tamamladığınızda sınavınız hemen aktif olacaktır.

Sertifika Veren Kurum :

Eğitim Ücreti : ₺550

HEMEN BAŞVUR

 • Eğitim Açıklama
 • Banka Bilgilerimiz
 • Yorum (0)

İş yeri açma konusunda devlet tarafından verilen teşvik ve hibeleri barındıran, teşvik ve hibelerden yararlanmanın püf noktalarını anlatan eğitim programıdır

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
Amacı, Modelleri ve Hedef Kitlesi
Girişimcilik Eğitimi, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile verilir. Eğitim sonunda girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenir.

GİRİŞİMCLİK VE İŞ YERİ DEVLET HİBE DESTEKLERİ EĞİTİMİ

Girişimcilik ve İş Planı Hazırlama Kısmı Eğitim İçeriği
Modül 1: Girişimcilik Özelliklerinin Sınanması, İş Fikri Geliştirme ve Yaratıcılık Egzersizleri ve Tecrübe Paylaşımı, Sorumlu Girişimcilik Kavramı ve Tecrübe Paylaşımı Özellikle ileri girişimcilik onayı için Kosgeb  kuruluna girildiğinde kurulun sorularına cevap verirken dikkat edilmesi gereken konular ve tüyolar
Modül 2: İş planın hazırlanmasında ve Kosgeb kurulunda (İşletme Kavramı, İşletme Fonksiyonları, Türleri, İşletme Kuruluş Şekilleri, Mali ve Hukuki Sorumluluklar) gibi işletmecilik kavramlarına ilişkin temel bilgiler
Modül 3: İş Planı Kavramı ve Öğeleri (Pazar Araştırması) kavramının açıklanarak iş planı içerisinde nerede ve nasıl kullanılacağının anlatılması ve kurulacak işletme de Pazar Araştırmasının işletmenin sürekliliği ve karlı bir işletme olabilmesi açısından önemi ve gerekliliğinin anlatılması
Modül 4 : İş Planı Kavramı ve Öğeleri (Finansal Plan) (Pazarlama Planı)(Yönetim Planı) kavramlarının temel düzeyde açıklayarak iş planı içerisinde nerede ve nasıl kullanılacağının anlatılması ve kurulacak işletme de (Finansal Plan) (Pazarlama Planı)(Yönetim Planı) unsurlarının işletmenin sürekliliği ve karlı bir işletme olabilmesi açısından önemi ve gerekliliğinin anlatılması
Modül 5: Kosgeb den destek alabilmenin temel şartı olan İş Planın doğru ve revizyon gerektirmeden nasıl hazırlanabileceğini örnek iş planları yardımıyla anlatmak ve iş planının olmazsa olmazı sizlere ek dosya olarak ta sunulacak EXCEL dosyalarının nasıl ve nelere dikkat edilerek doldurulacağının anlatılması
 İş Yeri Hibe ve Destekleri
İş yeri açma konusunda devlet tarafından verilen teşvik ve hibeleri barındıran, teşvik ve hibelerden yararlanmanın püf noktalarını anlatan eğitim programıdır. Eğitim programı sonunda tüm teşvik ve hibelerden yararlanmak için gerekli olan bilgi ve beceriye sahip olabileceğiniz bir program oluşturulmuştur. Danışmanlık ücretlerine gerek kalmadan kendi başvuru dosyanızı kendiniz oluşturabileceksiniz.

İş Yeri Açma Teşvik ve Hibeleri, Devletin Hibeleri, Karşılıksız İş Yeri Açma Hibeleri gibi  bazı teşvik ve hibeler alt kısımda listelenmiştir.

Geleneksel Girişimcilik Destek Programı - 65000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.

Performans Desteği*

Birinci Performans Dönemi**

- 180-539 gün ise 5.000 TL

- 540-1079 gün ise 10.000 TL

- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL

İkinci Performans Dönemi**

- 360-1079 gün ise 5.000 TL

- 1080-1439 gün ise 15.000 TL

- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL

Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır

KOSGEB İş Yeri Açma Kredisi - Geleneksel ve İleri Destek Olarak 2'ye Ayrılmaktadır.

İleri Girişimci Destek Programı - 365000 ₺'ye kadar destek alınabilmektedir.

İleri Girişimci Desteği alabilecek kurum ve kuruluşlar için tıklayınız.

Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

KOBİ Finansman Destek Programı - 500000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.

KOBİ'lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması.

İş Planı Ödülü Destek Programı

Bu destek programının amacı girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ile işbirliği sağlanarak girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında teşvik edilmesi için girişimcilik konulu yarışmalar sonucu başarılı bulunan iş planlarının/iş modellerinin/iş fikirlerinin ödüllendirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır.

İş Planı Ödülü Yarışma Türü

 
Yükseköğretim kurumları ile gerçekleştirilen

1. 25.000TL
2. 20.000TL
3. 15.000TL
Yurtiçi/yurtdışı kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen yarışmalar kapsamında gerçekleştirilen

 

İlk 3 için toplamda 100.000TL'ye kadar

Yurtdışı orijinli girişimlerin iş fikirlerine yönelik ödüllü/ödülsüz ulusal/uluslararası yarışmalar kapsamında gerçekleştirilen

 

100.000TL'ye kadar

KOSGEB tarafından düzenlenen iş planı ödülü

İlk 3 için toplamda 100.000TL'ye kadar

AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

-Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı - 600000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.
-AR-GE ve İnovasyon Destek Programı 750000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.
-Endüstriyel Uygulama Destek Programı 818000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.
-KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 6000000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.
-Stratejik Ürün Destek Programı₺'ye kadar destek alınabilmektedir.

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

-İşletme Geliştirme Destek Programı 480000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

-İş Birliği Destek Programı - 10000000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlanmasıdır.

-KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı - 1000000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.
 Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,
  KOBİ'lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

-Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı - 60000 $'a kadar destek alınabilmektedir.
Bu programın amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir.

-Yurt Dışı Pazar Destek Programı - 300000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.
KOBİ'lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek,
KOBİ'lerin yurt dışı pazar paylarını arttırmak,
KOBİ'leri, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek,
İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak,
E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmaktır.

-Tematik Proje Destek Programı


-Genel Destek Programı

KOBİ Finansman Destekleri

-KOBİ Finansman Destek Programı - 500000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.
KOBİ'lere uygun koşullarda finansal destek temin edilerek finansman sorunlarının çözümü, üretim, kalite ve standartlarını artırmaları, istihdam yaratmaları, uluslararası düzeyde rekabet etmelerinin sağlanması

İŞGEM/TEKMER Programı

-İŞGEM/TEKMER Programı - 3800000₺'ye kadar destek alınabilmektedir.
Destek programının amacı, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamaktır.

Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri
-Teknik Danışmanların Yetkilendirilmesi ve Teknik Danışmanlık Hizmetleri için TIKLAYINIZ

İmalatçı Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı

Programın amacı; Covid-19 salgınından etkilenen imalat sektöründeki mikro / küçük işletmeler ile imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro  / küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve istihdam seviyelerini korumalarını sağlamaktır.

ÖNEMLİ NOT:
EKOL SERTİFİKA, SADECE SERTİFİKALANDIRMA HİZMETİ ARACILIĞI YAPMAKTADIR.
BU PROGRAM MESLEKİ GELİŞİM AMAÇLIDIR, KESİNLİKLE İŞ GARANTİSİ VEYA ÜNVAN VERMEZ!

SÜREÇ HAKKINDA:

 • EKOL Sertifika, E-Devlet ve Üniversite onaylı sertifika elde edebileceğiniz bir kişisel ve mesleki gelişim programıdır.
 • Derslerin işlenişinde uzaktan eğitim yönetmeliği geçerli olacaktır.
 • Katılımcılar Türkiye'nin her yerinden katılabilir.
 • Eğitim başlangıç ve bitiş tarihleri arasında tüm ders videoları 7/24 açık olup dileğiniz zaman aralığında istediğiniz kadar izleyebilirsiniz.
 • Eğitim başlangıç tarihinde kullanıcı adı ve şifre mesaj yoluyla iletilmektedir.
 • Eğitim programı sayfanın başında yer alan tarih itibariyle başlayacaktır.
 • Sınavlar internet üzerinden, Avrupa online sınav uygulama kriterlerine göre gerçekleştirilecektir. Çoktan seçmeli test şeklindedir.
 • Her adayın 3 sınav hakkı vardır.
 • Sınavda 50 ve üzeri alan adaylarımız sertifika almaya hak kazanacaktır.
 • Eğitim sonunda katılımcılara, fiziki olarak sertifika gönderilmeyecektir. E-Devletinize sertifikanız tanımlanacaktır.
 • Sertifika, 2 iş günü içinde E-Devletinize eklenecektir.
 • Fiziki sertifika gönderimi olmayacaktır!

BAŞVURU HAKKINDA:

 • Herhangi bir mezuniyet şartı aranmayıp, bu sertifika eğitimine herkes başvurabilir.
 • Türkiyenin ve Dünyanın neresinde olursanız olun Eğitim Programlarına başvurabilirsiniz.
 • Başvurusu olmayan adayların kayıtları kabul edilmemektedir.
 • Kaydınızı internet üzerinden oluşturabilirsiniz.
 • Ödeme işlemini aşağıda yer alan banka hesabından gerçekleştirebilirsiniz.
 • Ödeme işlemi sonrasında dekont, makbuz ya da ekran görüntüsünü 0549 680 61 54 (WhatsApp) iletişim numarasına whatsapp üzerinden iletmeniz gerekmektedir.
 • Ödeme işlemi sırasında açıklama kısmına "TC Kimlik No ve Eğitim Adı" yazılmalıdır.
 • Ödeme esnasında alıcı adı / hesap sahibi kısmına "ACEGEN Yazılım Reklam Gazetecilik Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Sığdığı kadar yazınız.)" yazdığınıza dikkat etmeniz gerekmektedir.
 • Başvuru esnasında doldurulan bilgiler aday sorumluluğuna aittir.
 • Başvuru oluşturduğunuz bilgiler ile sistem girişleriniz açılacaktır. Tüm bilgileri doğru ve eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.


Banka Adı: QNB Finansbank
Hesap Sahibi: ACEGEN Yazılım Reklam Gazetecilik Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Şube Kodu - Adı: 541 - Serdivan Çarşı Şubesi
Hesap No: 118950522
IBAN: TR28 0011 1000 0000 0118 9505 22

Yorum(lar)

Bu eğitime herhangi bir yorum yapılmamıştır! Aşağıdaki form üzerinden hemen başvuru yapabilirsiniz.

Yorum Yaz!


(1 Yıldız)
(2 Yıldız)
(3 Yıldız)
(4 Yıldız)
(5 Yıldız)

Anahtar Kelimeler: yeri hibe destekleri - girişimcilik sertifika e-devlet onaylı sertifika üniversite onaylı sertifika uzaktan eğitim